Työn tulevaisuus

Olemme yleensä tarkastelleet blogissamme aiheita pitkälti projektityön näkövinkkelistä. Projektityö on kuitenkin vain yksi osa-alue, jossa yhteisöllisyys ja työverkostot tuovat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tästä syystä kirjoitimme laajempialaisen dokumentin mikä pohtii miltä tulevaisuuden työ tulee näyttämään. Alla on johdanto kappale ja voit ladata koko dokumentin alla olevasta linkistä. Hyviä lukuhetkiä!

Tulevaisuudessa työ tehdään verkottuneesti ja niin että perinteinen vertikaalinen ja jäykkä organisaatiohierarkia muuttuu horisontaaliseksi. Kaikki yrityksen työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja muut sidosryhmät voivat toimia keskenään vuorovaikutuksessa käyttäen apuna yhteisöllisiä välineitä. Tietotyöala on ensimmäinen, joka ottaa ensiaskeleitaan uudenlaiseen työkulttuuriin. On kuitenkin selvää, että yhteisölliset toimintatavat rantautuvat alalle kuin alalle työn luonteesta riippumatta. Aivan samalla tavalla kuin julkiset sosiaaliset mediat ovat tulleet osaksi ihmisten arkea, niin työtä tullaan tekemään tietojärjestelmien mahdollistamana yhteisöllisesti työpaikoilla.

Tietojärjestelmät muuttuvatkin enemmän kuluttajamaisiksi, ja tätä kautta työn ja vapaa-ajan ero tulee merkittävästi hämärtymään. On täysin normaalia tulevaisuudessa että keskustelet työasioista työkaveriesi kanssa mobiililaitteilla työpaikkasi yhteisöllisessä järjestelmässä, kuten nyt keskustelet julkisissa sosiaalisen median palveluissa. Työpöytäkin muuttaa käytännössä kokonaan merkitystään. Mitään pysyvää työpöytää ei välttämättä työpaikalla ole, vaan työpöytä on yksinkertaisesti mukana kulkeva mobiililaite, tabletti tai kannettava. Informaatioteknologian kuluttajamistumisen myötä työhön käytettävät sovellukset ovat niin helppokäyttöisiä, että työhön käytettävät sovellukset ovat sulassa sovussa muiden sovellusten kanssa. Työstä tulee yksinkertaisesti reaaliaikaisempaa ja työsovelluksista erottamaton osa normaalia arkea.

Koko PDF-dokumentin voit ladata tästä.