Projektinhallinta monitoimittajaympäristössä

Toimialasta riippumatta kumppanien, alihankkijoiden jne. kanssa tehokas toimiminen kilpistyy aina saumattomaan yhteistyöhön. Projekteja tehdäänkin enenävässä määrin alihankkijoiden ja muiden kumppanien kanssa verkostomaisesti. Perinteisesti työskentelyyn käytetään sähköpostia ja leijonan osa varsinkin tilaajan ajasta kuluukin töiden seurantaan ja kommunikaatioon. Ratkaisu tähän onkin tarjota niin alihankkijoiden kuin tilaajan käyttäjille keskitetty näkymä tehtäviin ja yhteisiin projekteihin. Tällä tavoin annetaan myös kumppaneille mahdollisuus luontevasti tapahtuvaan ja proaktiiviseen työskentelyyn. Koska kaikilla projektin jäsenillä on yhtäläinen ja reaaliaikainen näkyvyys missä projektissa mennään, ei jää epäselväksi kenen tulisi seuraavaksi tehdä projektissa ja mitä. Niin alihankkijan kuin tilaajan puolella voidaan keskittyä olennaiseen eli varsinaiseen työn tekemiseen.

Cennon avulla asiakkaamme ovat löytäneet uudenlaisen ja tehokkaan tavan ratkaista monitoimittajaprojekteissa esiintyvän tiedonvälityksen ongelman, jolla on tapana heikentää projektien työtehoa.

Tilanteesta ja toimintatavasta riippuen Cennon käyttöönottava taho voi olla niin tilaaja kuin esimerkiksi pääalihankkija. Jälkimmäisessä mallissa tilaajan käyttäjät kutsutaan haluttuihin projekteihin jäseniksi.

Esimerkkinä julkishallinnon asiakkaistamme Sipoon kunnan käyttäjä kertoo miten monitoimijaprojektit otettiin haltuun Cennon avulla: Projektit haltuun sähköisesti