Oppiminen projektityöskentelyssä

Olemme käyneet useissa ammattikorkeakouluissa opettamassa nykyaikaista yhteisöllistä projektinhallintaa ja Cenno työkalun käyttöä. Opiskeluprojekteissa oppii nimenomaan tekemällä ja vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Tämä on erinomainen tapa oppia projektityön lomassa modernien työkalujen käyttöä. Opiskeluprojektit voivat olla niin kurssiin liittyviä kuin esimerkiksi yritysten kanssa yhteistyössä tehtäviä projekteja. Opiskelijat jakavat projektien tuotokset kuten dokumentit ja raportit koko projektitiimin kesken,  ja opettajat voivat seurata ja ohjata työtä ryhmäviestinnän avulla.

Myös työelämässä pitäisi nähdä tämä kokonaan uusi ulottuvuus ja lähestyä projektityöskentelyä myös oppimisen kautta sekä ottaa se osaksi jatkuvaa henkilöstön oppimisprosessia. Kun työtä tehdään yhteisöllisessä ympäristössä niin kaikki oppivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kaikissa organisaation osissa on erilaista osaamista ja tätä tietoa tulisi jakaa yli organisaatiorajojen.

Oppimisen kannalta tärkeintä on ihmisten välinen vuorovaikutus ja tieto joka jalostuu projekteissa. Kirjoitimme aiemmin aiheesta otsikolla tiedon keräämisen ja jakamisen merkitys yrityksessä.

Hyvistä kokemuksista ja oppilaitosten osoittamasta kiinnostuksesta johtuen toimme oppilaitoksille sopivan hinnoittelumallin. Cenno työkalu on helposti oppilaitosten verkosta käyttöönotettavissa esimerkiksi vain tietyn kurssin ajaksi tai pysyvämmäksi ratkaisuksi esimerkiksi opiskelijoiden ja yritysten välisten yhteistyöprojektien hallintaan. Erityisesti opettajan kannalta opiskeluprojektien seuranta, ohjaaminen ja viestintä nousevat uudelle tasolle. Kun tehokkaan projektityöskentelyn oppii jo opiskeluprojekteissa, on se helposti vietävissä myös työelämään.

Varsinaisen opetuskäytön lisäksi Cenno toimii erinomaisesti oppilaitosten henkilökunnan omiin projekteihin ja hankkeisiin. Esimerkiksi oppilaitosten sisäisiin ja yhteistyökumppanien väliseen tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Itsepalveluna verkosta muutamassa minuutissa tapahtuva käyttööotto, ilmainen 30 päivän koekäyttö ja oppilaitoksille suunniteltu hinnoittelu mahdollistavat käytön ilman raskaita hankintaprosesseja.