Mikä on API ja miksi se on SaaS ohjelmistossa niin tärkeä?

Työkalumaisten verkkopohjaisten ohjelmistojen käyttö yrityksissä, julkishallinnossa ja erilaisissa yhteisöissä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Työkaluja tarvitaan niin taloushallintoon, työajanhallintaan, projektinhallintaan, asiakassuhteiden hoitoon kuin myyntiinkin.

Merkittävin yksittäinen muutos on siirtyminen raskaasti käyttööotettavista monoliittisista järjestelmistä nopeasti verkosta käyttöönotettaviin ja helppokäyttöisiin työkaluihin. Tämä luonnollisesti aiheuttaa sen että käytettäviä työkaluja on monelta eri ohjelmistotoimittajalta ja niitä on monenlaisia. Onneksi varsin monet toimittajat ovat ottaneet tämän huomioon ja tarjoavat standardeihin perustuvia toimittajariippumattomia tapoja liittää eri järjestelmiä yhteen.

Ohjelmiston hankintahetkellä ei välttämättä osata katsoa tulevaisuuteen ja siihen että nyt käyttöönotettava ohjelmisto pitäisi olla tulevaisuudessa liitettävissä muihin järjestelmiin tai sinne talletettava tieto siirrettävissä helposti ulos. Perinteisesti ainoa tapa liittää järjestelmiä yhteen on ollut aikaa vievät ja kalliit räätälöidyt integrointiprojektit. Tämä on se kohta missä API ( Application Programming Interface ) astuu kuvaan. Lyhyesti API tarkoittaa ohjelmointirajapintaa, jonka avulla verkossa toimivaan sovellukseen voidaan tehdä ohjelmallisia kutsuja esimerkiksi toisesta ohjelmistosta. Näinollen tietojärjestelmään tallennettu tieto ja resurssit ovat käytettävissä mistä vain verkosta. Pääsyä tietoon hallitaan tyypillisesti API-avaimien avulla, joita sovelluksen pääkäyttäjä hallinnoi.

Erityisesti SaaS-palveluissa ohjelmointirajapinnan merkitys korostuu, sillä se tarjoaa myös tavan siirtää järjestelmään kertynyt data ulos siinä tapauksessa että halutaan vaihtaa ohjelmistoa tai esimerkiksi integroida se osaksi jotain isompaa kokonaisuutta. Monien ohjelmistojen tapauksissa se voi olla ainoa keino tiedon siirtoon. API mahdollistaa myös erilaisten  laajennuksien ja liitännäisten omatoimisen kehittämisen.

Ohjelmointirajapinnan käyttöä varten ohjelmistokehittäjä tarvitsee API-dokumentaation, joka kertoo esimerkein kuinka sitä tulee käyttää. Tyypillisesti tämä on kokoelma ohjelmointikutsuja, jossa kerrotaan mitä API:lta voidaan kutsua ja mitä tietoa kukin kutsu palauttaa. Esimerkkinä Cenno ohjelmiston API-dokumentaatio näyttää tältä.

Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista joissa liityntää eri järjestelmien välillä tarvitaan:

  • sovelluksissa olevia tietoja halutaan näyttää intranetissä tai yhteisöllisessä ympäristössä
  • tuntikirjaukset halutaan siirtää automaattisesti taloushallintoon
  • asiakas- ja kontaktirekisteri halutaan päivittymään useampaan järjestelmään samanaikaisesti kun uusia lisätään yhteen paikkaan

Kun SaaS ohjelmistoa valitaan, niin API:n osalta on hyvä ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

  • API on saatavilla ja sen käyttö kuuluu palvelun hintaan
  • ohjelmiston pääkäyttäjä voi itse hallinnoida API:n avaimia ja käyttäjiä
  • API:n käyttö ei edellytä lisätyön tilaamista ohjelmistotoimittajalta
  • API:sta on dokumentaatio saatavilla