Kesäloma on parasta aikaa aivoille levätä ja antaa mahdollisuuden kehittää omia henkilökohtaisia tapoja hallita työtä.

Jo ensimmäisestä kirjoituksesta Lomat ohi ja sähköpostilaatikko täynnä kirjoitimme työn kuormittavuudesta ja monesti työhön paluuseen liittyvästä sähköpostien määrään liittyvästä ahdistuksesta. Kesäloma on aina samalla mahdollisuus helpottaa työhönpaluuta sopimalla itsensä kanssa työtavoista- ja välineistä.

Reaaliaikaista läsnäoloa odottavat pikaviesti-, projektinhallinta- ja muut ryhmätyösovellukset yhdistettynä sosiaalisen median käyttöön sekoittavat niin yksityiselämän kuin työasiat ympärivuorokautiseen aivoja kuormittavaan viestikaaokseen. Aivot tulevatkin riippuvaisiksi ympärivuorokautisesta monikanavaisesta ärsykevirrasta, ja irtaantuminen työstä entisestään hankaloituu. Erityisesti projektityössä kokonaiskuvan hahmottaminen hankaloituu ja sen sijaan että läpinäkyvyys lisääntyisi sen avulla että kaikilla on pääsy kaikkiin viestintävirtoihin, todellisuudessa kukaan ei pysy enää kärryillä mitä työyhteisössä tapahtuu.

Kirjoitimme vuonna 2011 mentaalisesta ergonomiasta, joka ennustuksemme mukaan vuoden 2012 jälkeen onkin noussut terminä laajempaankin käyttöön nimenomaan aivojen hyvinvoinnin näkökulmasta. Edellä mainitut reaaliaikaiset viestintäsovellukset ovat tuoneet tähän valitettavasti merkittävän ongelman. Ympärivuorokautiset keskeytykset ja digitaaliset ärsykkeet kuormittavat aivoja ja lisäävät stressiä. Työntekijöiden mentaalista hyvinvointia pitäisikin miettiä myös tuodessa erilaisia digitaalisia työkaluja työyhteisöön. Liika on liikaa, ja se, että teknologia mahdollistaa kehittää erilaisia pikaviesti- ja muita sovelluksia, ei saisi mennä ihmisten luontaisen toiminnan ja aivojen hyvinvoinnin edelle.

Sähköposti on lopulta sen asynkronisesta luonteesta johtuen ihmiselle varsin toimiva työkalu, kun sen oppii pitämään itselle sopivalla tavalla järjestyksessä. Cenno on alusta pitäen suunniteltu asynkroniseen työskentelyyn ilman työntekijöiden jatkuvaa reaaliaikaisuuden vaatimusta. Siksi jo tuotteen kehityksen varhaisesta vaiheesta alkaen teimme linjauksen, ettei käyttäjän offline / online tilaa näytetä, eikä pikaviesti-toimintoa rakenneta, vaikka se olisi teknisesti helppoa. Online-tilan näyttäminen työkalussa, sekä pikaviestit luovat odotuksen siitä, että vastapuolen pitäisi aina välittömästi vastata ja olla saatavilla. Käyttäjästä näkeekin Cennossa ainoastaan milloin hän on viimeksi ollut aktiivinen. Tämän lisäksi Cennossa projektien keskustelu liitetään asioihin, joilla on joku määrätty aihe tai asiakonteksti. Kuka vaan projekteissa voi luoda uuden asian ja niihin liittyvät keskustelut pysyvät aiheiden mukaisessa struktuurissa ja ne eivät ole vain työasioiden yhteyksistä irrallista loputonta pikaviestien keskusteluvirtaa. Koska tiedotteet Cennossa lähetetään vain sähköpostiin, eikä esimerkiksi sovellukseen, on niiltä helppo välttyä lomalla. Tulevaisuudessa tuottavimmat työntekijät syntyvät mentaaliseen ergonomiaan panostavissa yrityksissä, jotka eivät kuormita työntekijöitään digitaalisilla työkaluilla, vaan sen sijaan panostavat mielelle rauhalliseen ja asynkroniseen viestintään. Tällaiseen käyttöön Cenno onkin erinomainen valinta, ja pidämme edelleenkin mentaalisen ergonomian ja aivojen hyvinvoinnin tuotteen jatkokehityksen keskiössä.

Onkin hyvä kesälomien päättyessä pysähtyä miettimään edistääkö vai heikentääkö työyhteisösi digitaalinen projektinhallinta mentaalista ergonomiaa. Lisäksi voi miettiä miten voi henkilökohtaisesti vaikuttaa omaan mentaaliseen ergonomiaan pienillä valinnoilla. Sen sijaan että lataa erilaisia sovelluksia älylaitteet täyteen, niin mitäpä jos poistaisitkin turhia sovelluksia, tai vähintäänkin hiljentäisit niistä notifikaatiot, joita ne ympärivuorokautisesti tuottavat. Poissa silmistä, poissa mielestä.