Cennoon on luotu vakioasetuksia asioille ja projekteille jotka sopivat usean organisaation käytäntöihin. On kuitenkin hyvä tutustua siihen miten voi muokata näitä asetuksia paremmin organisaatioonsa sopiviksi. Asetusten määrittely vaikuttaa kaikkien Cennon käyttäjien käyttökokemukseen.

Klikkaa Asetukset linkkiä joka löytyy oikeasta yläreunasta.

Vain pääkäyttäjä pääsee muokkaamaan Asetuksia

Käyttäjätili

Voit muuttaa kaikkiin käyttäjiin vaikuttavia vakioasetuksia.

Kieli

 • voit muuttaa käyttöliittymäkielen.Valittu kieli näkyy tällöin vakiona uusille käyttäjille. Asetus vaikuttaa käyttöliittymäkieleen ja päivämäärämuotoihin.
 • käyttäjä voi kuitenkin aina itse vaihtaa oman käyttöliittymäkielen haluamakseen Oma profiili -osiosta

Teema

 • voit valita käyttöliittymän värityksen useista eri teemoista.

Api avain

 • Cenno ohjelmointirajapinnan käyttöön tarkoitettu yrityskohtainen avain. Tämä näkyy vain pääkäyttäjälle
 • Klikkaa ”Näytä avain” saadaksesi API avaimen näkyviin
 • Klikkaamalla ”Luo API avain uudelleen” linkkiä sinun pitää vahvistaa avaimen uudelleenluonti (huom. mikäli avain on jo käytössä ulkoisissa järjestelmissä uusi avain täytyy muuttaa sinnekin)
 • Klikkaamalla ”Piilota API avain” saat avaimen piilotettua

Viestintä

Asiasta muistutus (päivää) jälkeenpäin

 • syötä kenttään numerona kuinka monta päivää ennen tai jälkeen asiasta tulee muistutus käyttäjille suhteessa siihen päivään joka asian työaikasuunnitelmassa viimeisenä määritelty
  • esim. 2 = kaksi päivää jälkeen
  • esim. -1 = yksi päivää ennen

Virstaanpylväästä muistutus (päivää) jälkeenpäin

 • syötä kenttään numerona kuinka monta päivää ennen tai jälkeen virstanpylväästä tulee muistutus käyttäjille
  • esim. 2 = kaksi päivää jälkeen
  • esim. -1 = yksi päivää ennen

Sähköpostitiedotteiden lähettäjän nimi

 • Määrittelee mikä on vastaanottajalle näkyvä lähettäjän nimi kun Cenno lähettää automaattisia tiedotteita, muistutuksia jne. Esim. ”Yritys Oy” . Oletuksena tässä kentässä on ”Cenno Notifier”.

Sähköpostin aiheen etuliite

 • Määrittelee mitä näytetään sähköpostin aiheen etuliitteenä. Voidaan määritellä esimerkiksi [Yritys Oy]. Oletuksena tämä kenttä on tyhjä.

Yrityksen tyypit

Yrityksen tyypit näkyvät Henkilöt-osiossa luotaessa tai muokatessa yrityksen tietoja. Vakiona näkyvät yrityksen tyypit ovat ”Asiakas” ja ”Alihankkija”.

 • voit muokata olemassa olevia yrityksen tyyppejä klikkaamalla editointi-ikonia
 • voit poistaa olemassa olevia yrityksen tyyppejä klikkaamalla roskakori-ikonia
 • voit valita missä järjestyksessä yrityksen tyyppi näkyy alasvetovalikossa luotaessa / muokatessa yrityksen tietoja klikkaamalla nuoli ylös tai nuoli alas -ikonia

Klikkaa ”Uusi yrityksen tyyppi”-nappia luodaksesi uuden yrityksen tyypin

Asioiden tyypit

Asian tyyppi voi olla esimerkiksi joku allaolevista

 • ”tehtävä”
 • ”idea”
 • ”palvelupyyntö”
 • ”korjauspyyntö”
 • ”bugi”
 • ”virheilmoitus”
 • ”muistutus”
 • ”kehitysidea”
 • ”liiketoimintavaatimus”
 • jne.

Asioiden tyypit tulisi määritellä yrityksen toimialaan sopiviksi.

Asioiden tyyppejä käytetään kun käyttäjät luovat uusia asioita Cennon. Uutta asiaa luotaessa käyttäjä voi valita haluamansa asian tyypin sen mukaan minkälainen asia (yleensä tehtävä) on kyseessä.

Asioiden tyypit erotellaan selkeästi värikoodeilla projektien asialistoilla. Tämä mahdollistaa organisaation henkilöiden eri rooleissa löytää oman tehtäväalueen (esim. asiakastuki, myynti, tuotekehitys) asiat helposti ja nopeasti.

Vakiona näkyy asian tyyppi ”Tehtävä”.

Klikkaa ”Uusi asian tyyppi”-nappia lisätäksesi uuden asian

Projektin tilat

Projektille voi määritellä useita tiloja kuvaamaan projektin tilaa eri ajankohtina.

Vakiona on määritelty tilat ”Uusi”, ”Käynnissä” ja ”Suljettu”. Voit halutessasi uudelleen nimetä nämä tilat.

Voit myös määritellä muita projektin tiloja joilla kuvataan projektin edistymistä. Esim:

 • ”pysähdyksissä”
 • ”pilotoinnissa”
 • ”testauksessa”

Projektin tiloja käytetään esimerkiksi silloin kun projektipäällikkö haluaa sulkea valmiin projektin tai kun projekteja halutaan filtteröidä ja listata projektin tilan perusteella. Projektien palkit näytetään aikajanalla eri väreillä projektitilojen mukaisesti.

Klikkaa Uusi projektin tila luodaksesi uuden projektin tilan.

Jokainen uusi projektin tila täytyy määritellä Avoin tai Suljettu tyyppiseksi. Kaikki projektit, jotka ovat tyyppiä Avoin näytetään projektilistoilla. Suljettu tyyppiä olevat projektit eivät oletuksena näyt listoilla. Myös Suljettu tyyppiä olevat projektit saadaan näkymään projektilistoilla käyttämällä suodatusta ”Kaikki tilat”.

Asioiden tilat

Asialle voi määritellä useita sen tilaa tai edistymistä kuvaavaa tyyppiä.

Vakiona on määritelty tilat otsikoilla ”Uusi”, ”Ratkaistu” ja ”Suljettu”. Voit halutessasi uudelleen nimetä näiden tilojen otsikot – mutta huomaa, että näiden asioiden tiloilla on otsikoiden lisäksi jokaisella myös järjestelmään liittyvät, asian tilaa kuvaavat vakiotyypit joita ei voi muuttaa:

TilaJärjestelmän tyyppiSelitys
UusiavoinVähintään yksi asian tila pitää olla tätä tyyppiä. Kaikki uudet luodut asiat ovat tätä tyyppiä.
RatkaisturatkaistuJärjestelmän tyyppi joka näytetään käyttäjän omassa kalenterissa yliviivattuna kun asia tässä tilassa. Projektikäyttäjä joka ei omista asiaa ei voi sulkea sitä mutta voi muuttaa asian tähän ratkaistu tilaan. Poikkeuksena jos ”Salli osoitetun henkilön sulkea asioita” on valittu projektissa.
SuljettusuljettuSuljetussa tilassa olevat asiat suodatetaan oletuksena asialistoilta ja ne näytetään yliviivattuina käyttäjän omassa kalenterissa. Ainoastaan asian omistajaksi merkitty projektikäyttäjä voi sulkea asian. Poikkeuksena jos ”Salli osoitetun henkilön sulkea asioita” on valittu projektissa.

Voit myös määritellä uusia asian tiloja joilla kuvataan asian edistymistä. Esimerkiksi:

 • ”Uudelleenavattu”
 • ”Käynnissä”
 • ”Työn alla”

Uuden luotavan asian tilan tyyppi on aina järjestelmän tyyppiä ”avoin”.

Klikkaa ”Uusi asian tila”-nappia luodaksesi uuden asian tilan

Prioriteetit

Voit määritellä asioille prioriteetit. Prioriteetteja voidaan käyttämään organisaation tarpeiden mukaan kuvaamaan asian kiireyttä, tärkeyttä tai esimerkiksi vakavuutta.

Vakiona on määritelty seuraavat prioriteetit:

 • Matala (tärkeys = 0)
 • * Normaali (tärkeys = 1)
 • ** Korkea (tärkeys = 2)

Voit muokata näiden prioriteettien otsikoita ja tärkeysarvoja.
Klikkaa ”Uusi prioriteetti”-nappia halutessasi luoda kokonaan uuden prioriteettiluokituksen.

 • prioriteetin tärkeys määritellään numerolla. Numero näkyy prioriteetin otsikon yhteydessä tähtenä.
  • esim. 0=ei tähteä, 1=*, 2=**, 3=***, 4=****, jne.
 • voit luoda niin monta prioriteettitasoa kuin haluat