Cennon sähköpostikäyttö

Cennoa voi käyttää myös sähköpostilla. Sähköpostikäyttö erityisesti asioiden seurannan ja kommentoinnin osalta on kuvattu tarkemmin käyttöohjeen kohdassa Asioiden seuraaminen ja kommentointi sähköpostilla.

Sähköpostikäyttö tarjoaa seuraavat toiminnallisuudet

  • sähköpostimuistutukset virstanpylväistä ja asioista
  • projektien ryhmätiedotteet ja kommentointi (myös liitetiedostot) sähköpostilla
  • asioiden kommentointi (myös liitetiedostot) sähköpostilla
  • asioiden sulkeminen (asian omistaja) sähköpostilla
  • asian lähettäminen henkilökohtaisella Cenno-sähköpostilla Hiekkalaatikkoon josta asiaa voi työstää eteenpäin ja esim. osoittaa se toiselle henkilölle tai siirtää johonkin projektiin