Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä-rooli on suositeltava henkilöille joilla on tarve luoda järjestelmään uusia projekteja, seurata kaikkien projektien edistymistä, luoda uusia yrityksiä ja henkilöitä.

Pääkäyttäjällä on täydet oikeudet järjestelmään, erityisesti:

  • vain pääkäyttäjä voi luoda uusia käyttäjiä
  • vain pääkäyttäjä voi luoda uusia projekteja

Pääkäyttäjä näkee kaikki järjestelmään lisätyt yritykset, henkilöt, projektit ja asiat sekä niihin liittyvät tuntikirjaukset ja kalenterivaraukset.

  • poislukien asiat jotka on merkitty “yksityinen”-valinnalla asian luomisen tai muokkaamisen yhteydessä

On tärkeää, että kukin pääkäyttäjän roolilla järjestelmää käyttävä henkilö ymmärtää sen, että uuden käyttäjän luominen järjestelmään vaikuttaa Cenno-palvelumaksuun Cennon voimassaolevien käyttöehtojen ja hinnaston mukaisesti.

Projektikäyttäjä

Projektikäyttäjä on järjestelmän yleisin käyttäjätyyppi. Käyttäjä-rooli on suositeltava henkilölle joka on pääasiassa projektin jäsen ja jolla ei ole tarvetta luoda uusia projekteja.

Projektikäyttäjä:

  • ei voi luoda projekteja tai uusia käyttäjiä.
  • voi luoda asioita projekteihin joissa hän on jäsenenä.
  • näkee vain omat kalenterimerkintänsä ja tuntikirjauksensa.

Jos käyttäjä on merkitty jonkin projektin omistajaksi hän voi kuitenkin nähdä ja muokata kyseisen projektin asioihin liittyviä kalenterimerkintöjä ja tuntikirjauksia kaikkien projektin jäsenten osalta.

Jos projekti on merkitty ”Salli osoitetun henkilön sulkea asioita”-valinnalla projektin luomisen tai muokkaamisen yhteydessä, voi myös Projektikäyttäjä sulkea hänelle määrättyjä asioita, vaikkei olisikaan asian omistaja.

Asiakaskäyttäjä

Asiakaskäyttäjä-rooli on suositeltava esimerkiksi projektin kumppaniyrityksen käyttäjälle jonka tarvitsee saada näkyvyys projektin aikajanaan, pystyä kommunikoimaan asioista mutta tietyissä projekteissa kaikki aikaan ja henkilöiden työaikoihin jne. liittyvä tieto halutaan estää näkymästä. Käytännön esimerkki voi olla kiinteän hinnan projekti jossa sekä aika että työntekijöihin liittyvä tieto halutaan estää näkymästä.

Projekteille, jotka on merkitty ”rajoitettu”-valinnalla projektin luomisen tai muokkaamisen yhteydessä asiakaskäyttäjä ei näe:

  • Aika-moduulia
  • Aika pikasyöttö -kohtaa yhteenvetosivulla
  • asioihin liittyviä tuntikirjauksia eikä työaikasuunnitelmia
  • kalenterilla henkilöiden nimiä

Jos asiakaskäyttäjä on merkitty jonkin projektin omistajaksi hän voi kuitenkin nähdä ja muokata kyseisen projektin asioihin liittyviä kalenterimerkintöjä ja tuntikirjauksia kaikkien projektin jäsenten osalta.

Jos projekti on merkitty ”Salli osoitetun henkilön sulkea asioita”-valinnalla projektin luomisen tai muokkaamisen yhteydessä, voi myös Asiakaskäyttäjä sulkea asioita, vaikka ei olisikaan asian omistaja.

Projekteille, joita ei ole rajoitettu asiakaskäyttäjään, pätee samat toiminteet ja säännöt kuin projektikäyttäjäänkin.

Käyttäjäroolitaulukko

Cennon käyttäjäroolit ja vastaavat toiminnallisuudet on kuvattu tarkemmin tässä taulukossa.

YhteenvetoPääkäyttäjäProjektikäyttäjäAsiakaskäyttäjä
Oma viikkoVain käyttäjän omat tiedotVain käyttäjän omat tiedotVain käyttäjän omat tiedot
Omat tehtävätVain käyttäjän omat tiedotVain käyttäjän omat tiedotVain käyttäjän omat tiedot
AikaPääkäyttäjäProjektikäyttäjäAsiakaskäyttäjä
TuntimerkinnätKaikki toiminnallisuusProjektin omistaja: voi muokata kaikkia omia tietoja ja kaikkien projektien ja niiden jäsenten merkintöjä joiden omistaja hän on

Muuten: Projektikäyttäjä voi nähdä, suodattaa ja muokata omia tuntimerkintöjään. Projektikäyttäjä voi syöttää tunteja vain projekteille joissa hän on jäsenenä ja ainoastaan omasta puolestaan.

Ei pääsyä, ellei asiakaskäyttäjällä ole pääsyä ei- rajoitettuihin projekteihin.Tässä tapauksessa käyttäjällä on samat oikeudet kuin projektikäyttäjällä.
KalenteriPääkäyttäjäProjektikäyttäjäAsiakaskäyttäjä
KalenterinäkymäKaikkien käyttäjien kalenteritVain oma kalenteri ja muiden projektienjäsenien kalenterit niissä projekteissa joissa käyttäjä on jäsenenä. Jälkimmäisessä tapauksessa käyttäjä näkee vain niiden projektin asiat joissa on jäsenenä ja muut asiat näytetään kalenterissa harmaalla ”Muut asiat”.Samat oikeudet kuin projektikäyttäjällä sillä poikkeuksella että rajoitettujen projektien asioita ei näytetä erikseen ja ne näytetään osana ”Muut asiat”.
Kalenterimerkinnän muokkausKaikki toiminnallisuusAsian muokkaus ilman yksityiskohtaisen muokkauksen mahdollisuutta jos asia on osoitettu käyttäjälle. Yksityiskohtainen asian muokkaus on mahdollista jos käyttäjä on asian tai ko. projektin omistaja. Muissa tapauksissa ei muokkausoikeutta.Asian muokkaus ilman yksityiskohtaisen muokkauksen mahdollisuutta jos asia on osoitettu käyttäjälle. Yksityiskohtainen asian muokkaus on mahdollista jos käyttäjä on asian tai ko. ei-rajoitetun projektin omistaja. Muissa tapauksissa ei muokkausoikeutta.
ProjektitPääkäyttäjäProjektikäyttäjäAsiakaskäyttäjä
ProjektilistausKaikki toiminnallisuusVain projektit joissa käyttäjä on jäsenenä tai omistajana listataan. Käyttäjä ei voi luoda uusia projekteja.
Projektin asioiden listausKaikki asiatKaikki projektien asiat joissa käyttäjä on projektitiimin jäsen.Samat oikeudet kuin projektikäyttäjällä sillä poikkeuksella että rajoitetussa projektissa ei näytetä aikatietoja.
Asian luontiKaikki toiminnallisuusVoi luoda asioita projekteihin joissa on jäsenenä tai ilman kohdistusta mihinkään projektiinSamat oikeudet kuin projektikäyttäjällä sillä poikkeuksella että rajoitetussa projektissa ei näytetä aikatietoja.
Yksittäinen asiaKaikki toiminnallisuusAsian omistaja ja/tai projektin omistaja: kaikki toiminnallisuus

Käyttäjä jolle asia osoitettu tai käyttäjä kuuluu projektiin johon asia liittyy: kaikki toiminnallisuus lukuun ottamatta asian ominaisuuksien muokkausta ”Muokkaus” napilla. Ainoastaan tuntikirjaus, kommentointi, tila / osoitettu / prioriteetti muutos ja liitetiedostojen lisäys sallittu. Ei voi sulkea asiaa, ellei tätä ole projektissa erikseen sallittu.

Muuten: ei pääsyä

Samat oikeudet kuin projektikäyttäjällä sillä poikkeuksella että rajoitetussa projektissa ei näytetä aikatietoja.
Yksityinen asiaAsian omistaja: kaikki toiminnallisuus.
Muuten: ei pääsyä
Asian omistaja: kaikki toiminnallisuus.
Muuten: ei pääsyä
Asian omistaja: kaikki toiminnallisuus.
Muuten: ei pääsyä
Tietyn projektin aktiviteetit, eteneminen ja yhteenvetoKaikki toiminnallisuusProjektin omistaja: kaikki toiminnallisuus.

Projektin tiimin jäsen: tietojen näyttäminen ja kommentointi.

Muuten: ei pääsyä.

Projektin omistaja: kaikki toiminnallisuus.

Projektin tiimin jäsen: tietojen näyttäminen ja kommentointi.

Muuten: ei pääsyä.

HenkilötPääkäyttäjäProjektikäyttäjäAsiakaskäyttäjä
Kaikki toiminnallisuusKäyttäjät yrityksittäin niistä käyttäjistä jotka ovat samojen projektien jäseniä. Ainoastaan peruskontaktitiedot näytetään.Käyttäjät yrityksittäin niistä käyttäjistä jotka ovat samojen projektien jäseniä. Ainoastaan peruskontaktitiedot näytetään.
AsetuksetPääkäyttäjäProjektikäyttäjäAsiakaskäyttäjä
Kaikki toiminnallisuusEi pääsyäEi pääsyä
Oma profiiliPääkäyttäjäProjektikäyttäjäAsiakaskäyttäjä
Kaikki toiminnallisuusKaikki toiminnallisuusKaikki toiminnallisuus