Versio 2.1.1 (11.1.2020)

 • Päivitys – useita bugikorjauksia

Versio 2.1.0 (27.10.2019)

 • Päivitys – merkittävä alustan päivitys
 • Päivitys – useita bugikorjauksia

Versio 2.0.2 (29.1.2018)

 • Päivitys – ajansyötön yhteydessä näytetään vain avoimet projektit
 • Päivitys – useita bugikorjauksia

Versio 2.0.1 (31.7.2017)

 • Päivitys – useita bugikorjauksia

Versio 2.0.0 (5.8.2016)

 • Uusi tehokkaampi palvelinympäristö
 • Uusittu palvelun tuki- ja ohjesivusto kattavilla hakuominaisuuksilla
 • Uusi Cenno 2 väriteema
 • Sähköpostitiedotteet sekä mobiiliversio nyt yhtenäiset ja väriteeman mukaiset

Versio 1.4.0 (26.11.2014)

 • Ominaisuus – asioiden kommenttien liitetiedostojen lisäys ja poistaminen
 • Ominaisuus – ainoastaan tilamuutoksen sisältävien kommenttien muokkaus jälkikäteen
 • Ominaisuus – Projektin oikeassa ylänurkassa löytyvästä ”Seuraa” – linkistä voi kaikki projektin asiat kytkeä kerralla seurantaan / pois seurannasta. Aiemmin asioiden kytkeminen seurantaan oli mahdollista vain asiakohtaisesti. Seuratuista asioista saa sähköpostitiedotteen niitä kommentoitaessa vaikka ei olisi ko. asian omistaja tai henkilö jolle se osoitettu. Kun projekti on asetettu seurantatilaan niin myös uudet projektille luodut asiat kytketyvät automaattisesti seurantaan. Seuratulle projektille muista projekteista tai yksityisestä tilasta siirretyille asioille seuranta tulee aktivoida erikseen. Kytkemällä projektiseurannan pois ja kytkemällä sen uudelleen päälle kaikki projektin asiat (myös siirretyt) voidaan helposti kytkeä kerralla seurantaan.

Versio 1.3.9 (28.6.2014)

 • Päivitys – pika/yksityiskohtaisten työaikasuunnitelmien keskinäistä järjestämistä/suodatusta parannettu Projektit-näkymässä
 • Päivitys – Projektin Asiat-näkymässä suodatus on nyt mahdollista vapaalla aikavälillä päivän tarkkuudella aiemman viikon sijaan
 • Päivitys – pitkien tekstien rivitystä parannettu kalenteri- ja aikajananäkymien pop-up ikkunoissa

Versio 1.3.8 (29.1.2014)

 • Ominaisuus – Nyt jäsenet voivat luoda kaikille projekteille uusia asioita suoraan sähköpostilla. Projekti- ja henkilökohtainen lähetysosoite löytyy projektin Tiedot & Kommentit – välilehdeltä ”Luo asia sähköpostilla”. Asian omistajaksi ja osoitetuksi henkilöksi tulee automaattisesti sen lähettäjä. Koska linkki on henkilökohtainen ei sitä ole tarkoitus jakaa muille. Mikäli ominaisuutta halutaan käyttää esimerkiksi asiakaspalvelun työkaluna niin silloin asiakaspalvelua varten on järkevää luoda oma käyttäjätunnus.
 • Ominaisuus – ”Omat tehtävät” välilehdellä voidaan muuttaa tehtävän tilaa suoraan alasvetovalikosta. Jos tehtävä suljetaan niin se katoaa automaattisesti ”Omat tehtävät” välilehdeltä. Aktiviteettipäivitykset muuttuvat vasta kun ”Yhteenveto” sivu päivitetään uudelleen.
 • Ominaisuus – Projektin ”Asiat” välilehdellä voidaan muuttaa asioiden tiloja ja henkilöitä joille ne on osoitettu suoraan alasvetovalikosta. Asian tilan tai osoitetun henkilön muutos tapahtuu heti kun valinta tehdään. Suljettu tilaan muutettu asia jää näkyviin, kunnes sivu päivitetään uudelleen.
 • Päivitys – Asianäkymän oikeassa reunassa Yhteenveto laatikkoon on lisätty kenttä ”Yksityinen”, joka kertoo onko asia yksityinen eli näkyykö asia muille käyttäjille. Yksityisestä julkiseksi ja päinvastoin tehtävät tilanmuutokset näkyvät nyt myös kommenttiketjussa.

Versio 1.3.7 (24.6.2013)

 • Päivitys – projektien ”Asiat”-välilehdellä näytetään nyt tehtävien aloitus- ja lopetusajat. Edistyminen sarake on poistettu
 • Päivitys – parannuksia Cennoon lähetettävien sähköpostien ja liitetiedostojen käsittelyyn
 • Bugikorjaus – erikoismerkkejä sisältävien ja Cennoon lähetettävien sähköpostiliitetiedostojen tiedostonimien käsittely
 • Bugikorjaus – Cennoon ladattujen kuvatiedostojen pienkuvakkeiden näyttäminen

Versio 1.3.6 (11.1.2013)

 • Päivitys – iOS (iPhone, IPad jne.) laitteiden tukea yleisesti parannettu. Kommentoinnin jälkeen sivupäivitys toimii nyt oikein. Graafinen aikajana toimii ja aikajana sekä siinä olevat projektit / tehtävät ovat siirreltävissä
 • Päivitys – Cenno pääkäyttäjäyrityksen käyttäjille näkyviä tilapäivityksiä ja niiden kommentteja Yhteenveto-näkymässä voi muokata ja poistaa. Tämä mahdollistaa joustavamman sisäisen keskustelun esim. sähköpostin sijaan. Kaikkia keskusteluja voi etsiä myöhemmin hakutoiminnolla
 • Bugikorjaus – kopioitaessa projekteja myös yksinkertaisella aikatauluksella tehtävät kopioituvat nyt aikajanalla oikein suhteessa valittuun ajankohtaan
 • Yksinkertaistaminen – kun uusi asia luodaan projektiin niin sen tyypiksi valikoituu automaattisesti Tyyppi-valikon ylin asiatyyppi. Pääkäyttäjä voi halutessaan muuttaa tyyppien keskinäistä järjestystä asetuksista
 • Yksinkertaistaminen – kun asia siirretään projektista toiseen sen omistajaksi tulee automaattisesti henkilö aiemmasta projektista. Jos ko. henkilöä ei ole mukana projektissa johon asia siirretään tulee sen omistajaksi henkilö joka sen siirtää
 • Yksinkertaistaminen – projektin ”Aikajana & Edistyminen” välilehdeltä poistettu vanhentunut kuvaaja ja välilehden nimeksi muutettu ”Aikajana & Aktiviteetit”. Tästä näkymästä voi seurata projektikohtaista aikajanaa ja aktiviteetteja
 • Yksinkertaistaminen – ”Tiedotteet”-välilehti Yhteenveto-näkymässä yhdistetty ”Aktiiviteetit” välilehteen


Versio 1.3.5 (14.9.2012)

 • Päivitys – Yksittäisen liitetiedoston maksimikokoa kasvatettu 10MB -> 150MB
 • Päivitys – Pääkäyttäjälle lisätty tieto käytetyn tallennustilan määrästä Laskutus-osioon

Versio 1.3.4 (14.3.2012)

 • Yksinkertaistaminen – raportointi välilehti poistettu. Monipuolisten vientiominaisuuksien (csv, xls, pdf, tulostus) avulla eri näkymistä saa esim. tuntiraportit helposti.
 • Yksinkertaistaminen – asioista työn tyyppi/hinta sekä projektilta budjetti välilehti poistettu. Cennoa käytetään työtuntien kirjaamiseen ja tuntiraportit on vietävissä helposti esim. taloushallintoon/laskun liitteeksi. Näinollen euromääräiset viennit tarpeettomia. Asioita voi järjestää kategorioilla, asian tyypillä ja virstanpylväillä.
 • Yksinkertaistaminen – projektien ja virstanpylväiden etenemistä kuvaavat edistymispalkit poistettu. Poistettu käyttöliittymän selkeyttämiseksi. Projektien ja asioiden todellista etenemistä on helpompi seurata työtapahtumien avulla.
 • Päivitys – projektin zip-tiedosto vientiä tehty kattavammaksi

Versio 1.3.3 (15.11.2011)

 • Ominaisuus – projektin ja asian kommenttiketjun viereen lisätty sähköpostiosoite näkyviin, johon voi lähettää suoraan sähköpostilla kommentteja ja liitteitä

Versio 1.3.2 (30.9.2011)

 • Päivitys – aakkosellinen järjestäminen suodattimille Aika näkymässä
 • Päivitys – projektin nimi lisätty asioiden sähköpostimuistutuksiin

Versio 1.3.1 (29.8.2011)

 • Ominaisuus- projektikohtaisesti on mahdollista antaa projekti- ja asiakaskäyttäjille mahdollisuus sulkea käyttäjälle osoitettu asia. Valinta tehdään projektin asetuksista ja oletuksena ominaisuus ei ole päällä vanhoissa projekteissa tai kun uusi projekti luodaan
 • Päivitys – yritys jolla ei ole henkilöitä voidaan poistaa. Jos yritykseen liittyy projekteja tai muuta tietoa niin ne siirretään poistettaessa käyttäjän valitsemaan toiseen yritykseen.
 • Päivitys – kun asiaa kommentoidaan liitetiedostoineen sähköpostitse liitetään tiedostot kommenttivirtaan
 • Päivitys – Cennoon lähetettävän sähköpostin osoite voi olla vapaavalintaisessa osoitekentässä (TO, CC, BCC)

Versio 1.3 (16.8.2011)

 • Ominaisuus- mahdollisuus vaihtaa käyttäjän yritystä Henkilöt-välilehdellä
 • Ominaisuus – laajennukset projektin kopiointiin. Kopioitaessa näytetään uusi ikkuna josta voi valita kopioidaanko myös työaikasuunnitelmat ja voi valita käytetäänkö projektin alkua, projektin loppua tai jotain virstanpylvästä kohdentamiseen aikajanalla ja mihin päiväykseen se kohdennetaan. Näin voi projektin kopioida esim. loppumaan johonkin tiettyyn hetkeen ja tällöin kaikki suunnitelmat ja virstanpylväät kopioituvat suhteellisesti alkuperäisen projektin mukaisesti. Vanhalla tavalla kopiointi tapahtuu vain painamalla Kopioi-nappia.
 • Ominaisuus – henkilörekisterin vienti eri muodoissa. Tämä laajentaa mahdollisuuksia käyttää Henkilöt osiota esim. asiakasrekisterinä ja saada käyttäjätiedot helposti ulos
 • Päivitys – Aika-välilehden vienteihin on lisätty projektitunnus
 • Päivitys – tekstiviestien ollessa käytössä on pääkäyttäjillä mahdollisuus lähettää tekstiviestejä käyttäjille myös Henkilöt-välilehdeltä. Pieni puhelin ikoni on klikattavissa mikäli käyttäjälle on määritelty matkapuhelinnumero
 • Päivitys – Projektit-välilehdellä ja projektia luotaessa/muokattaessa yritykset järjestetään aakkosjärjestyksessä


Versio 1.2.3 (26.5.2011)

 • Päivitys – virstanpylväät jotka sisältävät vain suljettuja asioita piilotetaan automaattisesti ”kaikki paitsi suljetut tilassa”
 • Päivitys – uusille aktivoitaville/kutsuttaville käyttäjille lähetettävä sähköposti on nyt käyttäjäystävällisempi ja sisältää mm. pääkäyttäjäyrityksen nimen sekä pääkäyttäjän sähköpostiosoitteen

Versio 1.2.2 (16.2.2011)

 • ei loppukäyttäjälle suoranaisesti näkyviä parannuksia

Versio 1.2.1 (31.1.2011)

 • Ominaisuus – uusille Cennoa käyttöönottaville yrityksille ja yhteisöille käyttöönottoa helpotettu opastavalla käyttöönottoprojektilla
 • Päivitys – ensimmäistä kertaa uusille käyttäjille kutsua lähetettäessä mukaan sähköpostiin liitetty seuraavat tiedot: käyttäjäystävällisempi Tervetuloa-viesti, Cenno sähköpostikutsun lähettävän yrityksen tai yhteisön nimi, pääkäyttäjän yhteystiedot(sähköpostiosoite), www.cennoapp.com osoite
 • Päivitys – aikajananäkymällä palkkeja raahaamalla siirrettäessä näytetään vahvistusikkuna joka näyttää päiväykset miltä päiviltä minne päiville siirrettään
 • Päivitys – aikajananäkymille lisätty päivien ja viikkojen pystyviivoitus koko korkeudelta joka helpottaa palkkien siirtämistä ja sijainnin havaitsemista
 • Päivitys – uutta asiaa luotaessa sen hetkinen virstanpylväs valitaan oletuksena valikosta joka nopeuttaa asioiden luomista
 • Päivitys – virstanpylväissä näytetään nyt myös vuosi ja se näytetään suluissa myös virstanpylvään valitsemessa
 • Päivitys – Oma profiili-näkymässä salasanan resetointi kenttään on lisätty ohjeet salasanan oikeasta muodosta

Versio 1.2 (7.12.2010)

 • Ominaisuus – Vapaa tekstihaku joka mahdollistaa haun projektiesi keskusteluista, asioista, aikamerkinnöistä, tilapäivityksistä, henkilöistä ja tiedostoista (tiedoston nimen perusteella)
 • Päivitys – asioiden otsikkokentän pituus kasvatettu 50 merkistä 100 merkkiin joka mahdollistaa enemmän tietoa sisältävien otsikoiden kirjoituksen
 • Päivitys – projektien sekä asioiden kommentit näkyvät lyhennettynä puhekuplarivinä aktiviteettivirrassa ja linkillä pääsee suoraan kommentoimaan ja näkemään koko kommentin
 • Päivitys – projektien sekä asioiden viimeisimmät kommentit avautuvat pieninä ikkunoina (72h ja tuoreemmat) asia/projekti listanäkymissä kun vie kohdistimen puhekuplan päälle
 • Päivitys – Aika-välilehden csv ja excel vienneissä nyt mukana laskutettava/ei-laskutettava sarake. PDF ja tulostusviennissä ei-laskutettavat rivit näytetään harmaalla
 • Bugikorjaus – viimeisin kirjautumisaika näytettiin väärin joissain tilanteissa
 • Bugikorjaus – salasanan resetoinnin sivu näytettiin englanninkielellä. Nyt se näytetään määritellyllä oletuskielellä
 • Bugikorjaus – aikajanan tulostuksessa esiintyneet ongelmat
 • Bugikorjaus – listannäkymien järjestäminen sarakkeissa joissa oli tyhjiä kenttiä aiheutti ongelmia
 • Bugikorjaus – Raportointi-välilehti yläosassa rivittyi jossain selaimissa tietyllä ruutukoolla suomenkielellä seuraavalle riville

Versio 1.1.2 (28.9.2010)

 • Ominaisuus – Cenno API v.1.1 ohjelmointirajapinnan laajennukset mahdollistavat tilapäivitysten sekä projekti- ja asiakommenttien hallinnoinnin rajapinnan kautta http://www.cennoapp.com/repository/Cenno_API_v.1.1.pdf
 • Päivitys – asian kuvaus poistettu sähköpostitiedotteesta jos kommenttia ei ole syötetty
 • Päivitys – sähköpostitiedotteessa näytetään asian kommenttiin liittyvien liitetiedostojen määrä asian liitetiedostojen sijaan
 • Päivitys – sähköpostitiedotteessa näytetään liitetiedostojen lista suorilla linkeillä itse tiedostoihin
 • Päivitys – asialistaukseen vientiin (CSV, XLS, PDF ja Tulostus) lisätty Prioriteetti-sarake
 • Päivitys – Asetukset osioon lisätty erillinen ”Viestintä” välilehti joka mahdollistaa lähettäjä-osoitteiden muokkauksen
 • Päivitys – Käyttäjätilin asetuksista API avain on laitettu linkin taakse ja sen voi tarvittaessa luoda uudelleen
 • Päivitys – Käyttäjien poistaminen henkilöt näkymästä vaikka kyseisellä henkilöllä olisi jo merkintöjä, kommentteja jne. joita hänelle kuuluu. Käyttäjää ei tässä tapauksessa oikeasti poisteta vaan piilotetaan pysyvästi Henkilöt-näkymästä ja vanhat merkinnät järjestelmässä näkyvät tämän käyttäjän osalta normaalisti
 • Bugikorjaus – korjattu Internet Explorerin ja MS Excelin yhteydessä ilmennyt CSV-vientiongelma

Versio 1.1.1 (4.8.2010)

 • Ominaisuus – Tilapäivitysten kommentointi yhteisöllisistä medioista tuttuun tyyliin. Nyt voit vähentää sähköpostin käyttöä entisestään yrityksen sisäisessä kommunikaatiossa. Tämä ominaisuus on heti käytössä pääkäyttäjäyrityksen käyttäjille yhteenvetosivulla. Myös aiemmin luotuja kommentoimatta jääneitä tilapäivityksiä pääsee nyt kommentoimaan. Projektien ja asioiden kommentteihin tämä muutos ei vaikuta vaan lisää mahdollisuuden yleisempään ja projektien yli menevään vapaampaan kommunikaatioon.
 • Ominaisuus – Yhteenvetonäkymän aktiviteettilistauksen lopussa nappi jolla voi ladata aiempia päivityksiä
 • Ominaisuus – Yhden tai useamman liitetiedoston tallennus ja näyttäminen osana kommenttia. Projekteille ja asioille voi edelleen niiden muokkauksen kautta tallettaa liitetiedostoja myös erikseen. Kommenttiin liitettynä ne vain näytetään osana kommenttia jolloin kommenttiin liittyvä liitetiedosto on helposti löydettävissä.
 • Ominaisuus – Käyttäjien ryhmittely automaattisesti valikoissa yrityksen mukaan jossa he työskentelevät. Tämä helpottaa merkittävästi käyttäjien valintaa erityisesti jos käyttäjinä esimerkiksi kumppaneita, toimittajia ja asiakkaita jotka luotu omiin yrityksiinsä.
 • Ominaisuus – Aikajana & Edistyminen graafien tulostaminen ja lataaminen kuvatiedostona
 • Aikajanojen tulostaminen ja jakaminen projektitiimin kesken. Projekti- ja asiakaskäyttäjät eivät pääse muokkaamaan aikatauluja mutta näkevät ne. Helpoin tapa kuitenkin tuoda esimerkiksi asiakkaillesi reaaliaikainen näkymä projektien näyttäviin aikajanoihin on luoda asiakasyritys, sinne uusi asiakaskäyttäjä ja lisätä projektitiimiin. Näin ei tarvitse kommunikoida muutoksia aikatauluissa jne. asiakkaillesi vaan he näkevät ne Projektit-välilehdellä. Kun asiakaskäyttäjä luodaan ”rajoitettu” projektiin niin tämän roolin käyttäjälle eivät näy työaikamerkinnät, aika-arviot, ketkä henkilöt työn tekee jne. Tämä mahdollistaa asiakkaan olemaan puhtaasti seuranta ja kommunikaatioroolissa esimerkiksi kiiinteähintaisissa projekteissa.
 • Työaikasuunnitelman tekeminen nopeasti lisävälilehdeltä ”Työaikasuunnitelma (pika)”. Mahdollistaa vain seuraavien tietojen syöttämisen: työmääräarvio, aloitus- ja lopetuspäivämäärä. ”Työaikasuunnitelma (yksityiskohtainen)” välilehdeltä voi edelleen tehdä tarkan päivätason henkilöille tehdyn suunnitelman kommentteineen. Tämä muutos mahdollistaa nopean projektisuunnittelun mutta kuitenkin yksityiskohtaisemman suunnittelun myöhemmin. Mikäli yksityiskohtainen työaikasuunnitelma on määritelty niin ainoastaan se näytetään projektin aikajanalla. Muutoin aikajanalla näytetään yksinkertainen työaikasuunnitelma.
 • Päivitys – Kaikkien projektien yli näyttävä aikajana muutettu näyttämään noin vuoden mittainen ajanjakso joka helpottaa koko projektisalkun suunnittelua pidemmälle ajalle. Projektien palkkeja klikkaamalla voi muokata aloitus- ja lopetuspäivää sekä siirtyä projektin tietojen yksityiskohtaiseen muokkaukseen.
 • Päivitys – Täydellinen muutoshistorian tallennus asioiden kommenttiketjuihin. Nyt mukana kaikki muutokset mukaan lukien muutokset jotka tehdään muokattaessa yksittäistä asiaa.
 • Päivitys – Raportit näkymässä näytetään oletuksena pääkäyttäjäyrityksen käyttäjät
 • Bugikorjaus – Työaikasuunnitelma ei näkynyt oikein IE7 selaimella

Versio 1.1 (15.7.2010)

 • Ominaisuus – laskutettavat / ei-laskutettavat tunnit aikakirjauksiin ja aikaraporteille
 • Ominaisuus – Projektin vienti mahdollistaa koko projektin zip-muotoiseksi tiedostoksi esimerkiksi arkistointia tai loppuraportointia varten. Zip-tiedosto sisältää xml-muotoisena kaikki vientiä varten valikoidut tiedot ja liitetiedostot
 • Ominaisuus – Yhdensuuntainen ryhmäviestintä sidosryhmille on maksuton erikseen pyynnöstä kytkettävä lisäominaisuus olemassaoleville asiakkaillemme. Viestit voidaan tallentaa projektien kommenttiketjuihin jolloin myös koko tiimille välittyy tieto mitä on viestitty. Ainoastaan tekstiviestipalvelun tapauksessa lähetetyistä viesteistä veloitetaan sivustollamme olevan hinnoittelun mukaan. Koska viestintä on yhdensuuntaista viestintäryhmiin luotavien vastaanottajien ei tarvitse olla varsinaisia Cenno-tilin käyttäjiä
 • Päivitys – Interaktiviiseen projektiaikajanaan parannettu projektin nimien näkyvyyttä

Versio 1.0.4 (23.6.2010)

 • Ominaisuus – Uusi projektikohtainen interaktiivinen aikajana. Työntekijäkohtaiset väritykset palkeissa, virstanpylväiden ja asioiden siirtely ylös, alas ja sivuille raahaamalla. Tuplaklikkaamalla pääsee suoraan editoimaan asioiden/tehtävien yksityiskohtia. Aikaisempi aikajana toteutus on korvattu kokonaan uudella.
 • Ominaisuus – Uusi ylätason kaikki projektit näyttävä aikajananäkymä Projektit-välilehdellä jossa projektit näytetään eri väreillä niiden tilan mukaisesti. Projekteja voi siirrellä ylös, alas ja sivuille sekä pidentää.
 • Ominaisuus – Uusi vaihtoehtoinen yksityiskohtaisempi kaikki projektit näyttävä aikajana näkymä jossa samat ominaisuudet kuin projektikohtaisessa aikajanassa mutta niin että valittu joukko projekteja näytetään kerralla.
 • Päivitys – Projektit-välilehdelle lisätty oletus suodatin ”Kaikki paitsi suljetut”. Tämän lisäksi projektin tiloihin on lisätty järjestelmän suljetuksi projektiksi tulkitseva lisätila ”Suljettu”. On suositeltavaa muuttaa kaikki päättyneet projektit tähän tilaan joka parantaa myös uusien aikajanatoiminteiden käytettävyyttä. Eri nimisiä suljettuja projektitiloja voi määritellä lisää Asetukset-välilehden alta.

Versio 1.0.3 (4.6.2010)

 • Ominaisuus – Rajapinta tekstiviestien lähetykseen suoraan palvelusta. Kesän aikana julkaistaan tuotesivustolle viestien hinnoittelu sekä yksisuuntaisen henkilö/ryhmäviestännän mahdollistavat sähköposti/tekstiviesti viestintäominaisuudet.
 • Ominaisuus – Projektin kopiointitoiminto. Mahdollistaa projektipohjan tekemisen jota voi kopioida ja näin nopeuttaa uusien projektien luontia. Lisää tietoa palvelusta Ohjeet -> Projektit.
 • Päivitys – Yksittäisen asian työmääräarviotieto lisätty asian tietolaatikoon. Työaikasuunnitelma piilotus asianäkymässä viemästä tilaa mikäli työaikasuunnitelmaa ei ole tehty.
 • Päivitys – Kommenttikenttä työajansyötössä lisätty myös mobiiliversioon. Näin projektille voi syöttää aikoja vaikkei tehtäviä olisi erikseen määritelty.
 • Bugikorjaus – Internet Explorer selaimessa esiintynyt JavaScript virhe

Versio 1.0.2 (15.5.2010)

 • Bugikorjaus – Parannus kun mobiilisähköpostista avataan Cenno linkki suoraan mobiiliselaimeen
 • Päivitys – Laskutus sähköpostiosoitekenttä lisätty Laskutus-osioon

Versio 1.0.1 (23.4.2010)

 • Ominaisuus – Projektien kommentointi liitetiedostoineen suoraan sähköpostilla
 • Päivitys – Ohjeiden ulkonäön ja luettavuuden parannukset
 • Päivitys – Laskutus -> Käyttöstatistiikka osioon lisätty aktiivisten käyttäjien nimet/yritykset
 • Päivitys – Linkki Cenno tuen sähköpostiosoitteeseen lisätty palvelun oikeaan alareunaan
 • Päivitys – Palvelun Käyttöehtojen ja Tietosuojapolitiikan hyväksyminen laskutustietoja syötettäessä/muokattaessa

Versio 1.0 (2.4.2010)

Merkittävimmät lisäominaisuudet jotka ovat tulleet Beta version jälkeen:

 • Ominaisuus – Laskutus-osio (kuukausittainen aktiivisten käyttäjien käyttöstatistiikka, laskutustiedot)
 • Ominaisuus – Ohjeet-osio suomeksi ja englanniksi
 • Ominaisuus – Yksityisten asioiden lähetys sähköpostilla, mobiililla ja webistä
 • Ominaisuus – JSON tuki Cenno ohjelmointirajapintaan
 • Päivitys – Aktivoitu käyttäjä ikoni Henkilöt-osiossa
 • Päivitys – Projektin aikajanalla näytetään pystypalkilla menossa oleva päivä joka helpottaa aikajanan tarkastelua