Yhteenveto-osio

Yhteenveto-osio on ensimmäinen sivu jonka käyttäjä näkee kirjautuessaan Cennoon.

Yhteenveto-osion tarkoituksena on koota käyttäjälle tärkeä informaatio ja useimmin tarvittavat toiminnot yhdelle sivulle helposti ja nopeasti saataville.

Yhteenveto-osion näkymä ja toiminnot riippuvat käyttäjän roolista (projektikäyttäjä, asiakaskäyttäjä, pääkäyttäjä ) ja projekteista joissa hän on mukana – eli kaikille käyttäjille ei näy yhteenveto-osiossa samoja asioita. Lisää tietoa käyttäjien oikeuksista ohjeiden Käyttäjäroolit-kategorian Käyttäjäroolitaulukosta.

Yhteenveto-osion päätoiminnot ovat:

Oma viikko

 • näyttää käyttäjän kalenteriin aikataulutetut tehtävät harmaalla kuluvalle viikolle.

Omat tehtävät

 • näyttää kaikki asiat jotka on osoitettu käyttäjälle tehtäväksi.
 • tehtävälistaa voi järjestellä asian ID:n, nimen, aloitus päivämäärän, lopetus päivämäärän ja tilan mukaan.

Tilapäivitys

 • käyttäjä voi päivittää oman tilansa eli jakaa esimerkiksi ideoita, linkkejä jne. muiden nähtäville kirjoittamalla tekstilaatikkoon päivityksen, ja painamalla Päivitä – nappia.
 • käyttäjän tilapäivitys ei ole suoraan kytköksissä mihinkään projektiin tai asiaan mutta näkyy muille, saman yrityksen käyttäjille Aktiviteetit-listauksessa.

Asia

 • käyttäjä voi luoda uuden asian, liittää asian projektiin ja osoittaa asian henkilölle tehtäväksi.

Aika

 • käyttäjä voi kirjata tehtyjä tunteja projektiin kuuluvalle asialle/tehtävälle
  • päivämäärä, tuntimäärä, projekti, tehtävä, asiaa tarkemmin kuvaava kommentti, laskutettava.

Aktiviteetit

 • Kaikki käyttäjät
  • aktiviteettipäivitykset näkyvät projekteista joissa käyttäjä on mukana.
  • näyttää aikajärjestyksessä kaikki tuoreimmat asioihin liittyvät päivitykset ja käyttäjien tilapäivitykset.
  • Painamalla Lataa aiempia päivityksiä – nappia voi tarkastella vanhempia aktiviteettipäivityksiä.
 • Vain pääkäyttäjäyrityksen käyttäjät
  • Mahdollisuus kirjoittaa vapaita projekteista riippumattomia tilapäivityksiä.
  • Omia ja toisten tilapäivityksiä voi kommentoida klikkaamalla Kommentoi – linkkiä, joka avaa tekstilaatikon, johon kommentin voi kirjoittaa. Kun kommentti on valmis, painamalla Kommentoi – nappia, tulee kommentti näkyviin sen tilapäivityksen alle, jota kommentoitiin.

Projektit

 • näyttää käyttäjän projektit aikajärjestyksessä sen mukaan miten niissä on ollut aktiviteettia.
  • Kaikki projektit… –linkki vie Projektit-osioon josta voi tehdä tarkempia projekteihin liittyviä tarkasteluja.

Käyttäjät

 • näyttää käyttäjän yrityksessä ja samoissa projekteissa olevat henkilöt aikajärjestyksessä sen mukaan milloin he ovat olleet aktiivisia.
  • Kaikki… –linkki vie Henkilöt-osioon jossa voi tarkastella käyttäjiä yrityksittäin.