Cenno software Oy:n tietosuojapolitiikka

Tässä Tietosuojapolitiikkassa kerrotaan, kuinka Cenno Software Oy (myöhemmin “Cenno”) käsittelee henkilötietoja, joita se kerää ja saa Cennon palveluiden käyttäjiltä (myöhemmin “Käyttäjä”), mukaan lukien aikaisempaan Cennon palveluiden käyttöön liittyvää tietoa.

Vierailemalla ja/tai käyttämällä tai rekisteröitymällä Cennon www-sivustolla Käyttäjä hyväksyy tämän Tietosuojapolitiikkan sisällön. Tietojen käyttö tai luovuttaminen tapahtuu sillä ehdolla, että Käyttäjä hyväksyy tämän Tietosuojapolitiikkan kokonaisuudessaan.

Tämä Tietosuojapolitiikka ei koske sellaisten yhtiöiden käytäntöjä, joita Cenno ei omista tai hallitse, tai henkilöitä, joita Cenno ei työllistä tai johda.

Tämä Tietosuojapolitiikka koskee kaikkia Cennon hallinnoimia www-sivustoja. Cennon wwwsivustolla voi olla erityisehtoja. Tämä Tietosuojapolitiikka on keskeisen osa sellaisia ehtoja. Mikäli Tietosuojapolitiikkassa ja erityisehdoissa on ristiriitaisuuksia, jälkimmäiset menevät tämän Tietosuojapolitiikkan edelle.

Cenno arvostaa Käyttäjän yksityisyyttä ja noudattaa Suomen henkilötietolainsäädäntöä.

2 Tietojen keruu ja käyttö

2.1 Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja Käyttäjästä, joista tämä on tunnistettavissa, kuten Käyttäjän nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, ja jotka eivät muuten ole julkisesti saatavilla.

Cenno kerää henkilötietoja Käyttäjän rekisteröityessä Cennoon, Käyttäjän käyttäessä Cennon palveluja, Käyttäjän vieraillessa Cennon sivuilla tai tiettyjen Cennon yhteistyökumppaneiden sivuilla tai Käyttäjän ottaessa osaa kampanjoihin. Cenno voi yhdistää tietoja, joita sillä on Käyttäjästä, tietoihin, joita se saa liikekumppaneilta tai muilta yrityksiltä.

Käyttäjän rekisteröityessä Cenno kysyy tietoja kuten Käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta ja yrityksen nimeä. Käyttäjän rekisteröidyttyä Cennoon ja kirjauduttua sisään sen palveluihin, Käyttäjä ei ole anonyymi Cennolle.

Cenno kerää tietoja Käyttäjän transaktioista Cennon ja joidenkin Cennon liikekumppaneiden kanssa.

Cenno vastaanottaa ja tallentaa automaattisesti tietoja serverilokeihinsa Käyttäjän selaimesta, mukaan lukien sen IP-osoitteen, Cennon evästetiedot ja sivun käyttäjäpyynnöt.

Cenno käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin: toteuttaakseen Käyttäjän palvelupyynnöt, räätälöidäkseen Käyttäjälle saatavilla olevia mainoksia ja sisältöä, parantaakseen Cennon palveluja, ottaakseen yhteyttä Käyttäjään, tehdäkseen tutkimusta ja tuottaakseen anonyymiä raportointia sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

2.2 Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Cenno ei saa vuokrata, myydä tai jakaa Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille tai riippumattomille yrityksille muutoin kuin toimittaakseen Käyttäjän pyytämiä palveluja, Cennon saatua Käyttäjältä luvan, tai seuraavissa tapauksissa:

Cenno luovuttaa tiedot luotetuille kumppaneille, jotka työskentelevät Cennon puolesta tai Cennon kanssa salassapitosopimuksen alla. Nämä yritykset saavat käyttää Käyttäjän henkilötietoja auttaakseen Cennoa viestittämään Käyttäjälle Cennon ja sen markkinointikumppaneiden tarjoamista tarjouksista. Näillä yrityksillä ei kuitenkaan ole itsenäistä oikeutta jakaa näitä tietoja;

Cenno vastaa haasteisiin, oikeuden päätöksiin, oikeudellisiin prosesseihin tai saadakseen oikeutta tai puolustautuakseen oikeudellisia vaateita vastaan;

3 Evästeet

3. Cenno uskoo tietojen jakamisen olevan välttämätöntä laittomuuksien, epäiltyjen petosten, tilanteiden, joissa henkilön fyysistä turvaa mahdollisesti uhataan, ja Cennon käyttöehtojen rikkomisen tutkimiseksi, estämiseksi ja niitä vastaan toimimiseksi, tai muutoin lain vaatimusten mukaisesti.

Cenno saa näyttää henkilötietojen perusteella kohdistettuja mainoksia käyttäjille.

2.3 Talous- ja laskutustietojen kerääminen ja käyttö

Cenno saa kerätä Käyttäjän talousja laskutustietoja, kuten laskutusnimen ja -osoitteen.

Kaikkia Cennon palveluidensa kautta keräämiä talousja laskutustietoja käytetään vain käytön laskuttamiseen tai mahdollisten käyttäjien luottotietojen tarkistamiseen. Cenno ei käytä näitä laskutustietoja markkinointitai kampanjatarkoituksiin. Cenno voi käyttää kolmansia osapuolia laskutuksen hoitamiseen. Lukuun ottamatta Cennon käyttöehdoissa ja tässä Tietosuojapolitiikkassa ilmi tuotuja tapauksia Cenno ei paljasta näitä tietoja millekään kolmansille osapuolille, jotka eivät osallistu laskuttamiseen tai Cennon saatavien perimiseen.

2.4 Palveluun talletetut tiedot

Palvelun Käyttäjä tulee käyttämään Cennon www-sivustoa tietojen tallentamiseen. Cenno ei saa tarkastaa, jakaa, levittää, tulostaa tai viitata mihinkään sellaiseen käyttäjätietoon lukuun ottamatta palvelun käyttöehdoissa mainituissa tapauksissa, lain niin vaatiessa tai Käyttäjän ohjeiden mukaisesti. Yksittäisiä tietoja voidaan ajoittain katsoa tai käyttää ongelman, tukiasian tai epäillyn palvelun käyttöehtojen rikkomisen selvittämiseksi, tai lain niin vaatiessa. Käyttäjä vastaa rekisteröintija salasanatietojensa salassapidosta.

2.5 Kootut tiedot

Cenno saa myös kerätä tiettyjä tietoja, kuten internetosoitteita, www-sivustonsa vierailijoista ja käyttäjistä. Näitä tietoja käytetään, jotta Cenno voi paremmin hallinnoida palvelua, diagnosoida teknisiä ongelmia, hallinnoida sivustoa ja palvelua, löytää parannuksia, sekä tarjota parempaa asiakaspalvelua. Cenno saa myös jäljittää ja analysoida vierailijoidensa ja käyttäjiensä tunnistamatonta ja koottua käyttöä ja volyymiä, mukaan lukien profiilitietoja, tilitietoja ja selaintyyppejä, jotka se saa jakaa kolmansille osapuolille

3.1 Cennon evästeet

Cenno saa lähettää evästeitä Käyttäjän tietokoneelle tämän mennessä Cennon wwwsivustolle. Evästeet ovat Käyttäjän selaimen Käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallentamia tiedostoja Käyttäjän vieraillessa www-sivustolla. Cenno käyttää evästeitä Käyttäjän varmentamiseksi, aikaa säästävien oikoteiden ja mieltymysten tarjoamiseksi ja toistuvien samaa tietoa hakevien pyyntöjen välttämiseksi.

3.2 Kolmansien osapuolten evästeet

Cenno saattaa aika ajoin tilata kolmansilta osapuolilta www-sivustonsa vierailijoiden tunnistamattoman käytön ja volyymin tilastotietojen seurantaa ja analysointia Cennon www-sivuston hallinnoimiseksi ja sen laadun parantamiseksi. Tällaiset kolmannet osapuolet saavat käyttää evästeitä vierailijoiden käyttäytymisen seuraamiseksi. Tällaisia evästeitä ei käytetä yksittäisten www-sivuston vierailijoiden yhdistämiseksi mihinkään tunnistettaviin henkilötietoihin.

Cenno saa käyttää kolmansien osapuolten webseurantaa voidakseen analysoida, mihin vierailijat menevät ja mitä he tekevät vieraillessaan Cennon www-sivustolla. Seurantavalvoja (Tracking Administrator) saa myös käyttää anonyymiä tietoa Käyttäjän vierailuista Cennon ja muiden www-sivustojen sivuille parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan ja tarjotakseen Käyttäjää kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia.

4 Käyttäjätietojen korjaus ja päivitys

Mikään tässä Tietosuojapolitiikkassa ei rajoita Käyttäjän oikeuksia tarkistaa, poistaa tai korjata mitä tahansa henkilötietoja kulloinkin sovellettavan henkilötietolain vaatimusten mukaisesti. Tarkistamisen, korjaamisen ja päivittämisen voi tehdä Cennon www-sivuston kautta.

5 Vastuunrajoitus

Cenno ei takaa tällä Tietosuojapolitiikkalla virheetöntä toimintaa. Cenno ei välttämättä aina huomaa tahatonta yksityisyyden loukkausta, vaikka se siihen pyrkiikin. Cenno ei vastaa mistään vahingosta, mukaan lukien satunnaisesta, välillisestä tai rangaistavasta vahingosta liittyen tähän Tietosuojapolitiikkaan, sen toteuttamisesta tai siinä selostettavista käytännöistä, oli se sitten itse tai kolmannen osapuolen aiheuttama, enempää kuin mitä Käyttäjä on maksanut Cennolle sen palveluista edeltävien kolmen kuukauden aikana.

6 Lain vaatimat paljastamiset

Cenno pidättää itsellään oikeuden paljastaa minkä tahansa keräämänsä tiedon, mukaan lukien Käyttäjän yksityisyyden tunnistavan tiedon, mikäli laki niin vaatii tai lainvalvonnan pyynnöstä.

7 Yhdistymiset ja yritysostot

Siinä tapauksessa, että toinen yritys ostaa Cennon tai osan sen toiminnoista, mikä tahansa Cennon keräämä ja/tai tässä Tietosuojapolitiikkassa kuvattu tieto, mukaan lukien asiakasja yksityisyyden tunnistava tieto, voi olla siirrettävien varojen joukossa.

8 Alihankkijoiden käyttö

Cenno varaa itselleen oikeuden käyttää ulkopuolisia alihankkijoita palveluiden toteuttamiseksi sen puolesta (esimerkiksi teknisen tuen tarjoaminen, uusien tuotteiden tai palveluiden tuottaminen tai laskutus ja perintä). Aika ajoin Cenno saa paljastaa tarkoituksenmukaisia yksityisyyden tunnistavia tietoja Käyttäjästä Cennon alihankkijoille, jotta ne voivat tarjota näitä erityispalveluja Cennon puolesta.

9 Linkit kolmansien osapuolten www-sivustoille

Cennon www-sivustolla saattaa olla linkkejä muihin sivustoihin ja sovelluksiin. Cenno ei vastaa näiden sivustojen tai sovellusten yksityisyydensuojasta tai sisällöstä, ei tarkasta niiden yksityisyydensuojaa tai Tietosuojapolitiikkaa, eikä vastaa minkään tiedon yksityisyydestä, jota Käyttäjä paljastaa Cennon sivuston ulkopuolella.

10 Muutokset tähän Tietosuojapolitiikkaan

Cennolla on oikeus muuttaa tai muokata tätä Tietosuojapolitiikkaa ilman Käyttäjän tai kolmannen osapuolen lupaa. Cenno tiedottaa kaikista tämän Tietosuojapolitiikkan muutoksista julkaisemalla ne www-sivustollaan.

Kaikki kysymykset koskien tätä Tietosuojapolitiikkaa voi lähettää Cennolle sähköpostitse osoitteeseen: info@cenno.fi

Cenno Software Oy

Y-tunnus: 2289645-0
ALV-tunnus: FI 22896450
Osoite: PL 8, 02771 ESPOO
Sähköposti: info@cenno.fi